ติดต่อเรา

หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4277

-

pornchalit.se@cmu.ac.th